รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ปัจจุบันเราคงคุ้นหูกับคำว่า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ  Auto Drive Car, Autonomous Car หรือ Auto Pilot กันมากขึ้น ซึ่งความหมายของรถขับเคลื่อนอัตโนมัติก็สามารถสื่อถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องใช้คนบังคับ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยบูรณาการร่วมกับการทำงานของอุปกรณ์รับสัญญาณหรือเซนเซอร์ที่ติดรอบตัวรถ, การประมวลผลสัญญาณภาพ, การควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน และระบบนำทาง เพื่อให้มีความสามารถและความปลอดภัยที่สูงขึ้น

การทำงานของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ มีหลักการเช่นเดียวกับการขับรถของมนุษย์ โดยเริ่มจากการรับสัญญาณภาพจากภายนอกผ่านกล้องและทำการประมวลผลภาพ เพื่อระบุตำแหน่งของวัตถุต่างๆ รอบตัวรถ เช่น รถคันข้างหน้าและเส้นแบ่งเลนเพื่อดำเนินการตัดสินใจในการควบคุมระบบขับเคลื่อน เช่น การหมุนพวงมาลัย หรือ การเบรก


ตัวอย่างการใช้งานปัญญาประดิษฐ์กับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Related curriculum in learn-ai.in.th

AI202
ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

วิชาที่ 4 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง (Brief Overview of Computer Vision: from basic to Applications)

Online Resources

Tesla Autopilot
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
Advanced Image Processing Applications in Self-Driving Vehicles Research
Skip to content