ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์

“เคยคิดไหมว่า ถ้ามนุษย์เราสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก็คงจะดีไม่น้อย…”

เมื่อนำมาเปรียบเทียบในทางการแพทย์ มนุษย์ทุกคนก็อยากจะทราบว่าตัวเองจะเป็นโรคอะไร และจะรักษาได้ทันเวลาหรือไม่ จึงเกิดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์ขึ้นมา เช่น สามารถตรวจจับมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ ซึ่งถือว่า AI เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยแพทย์และวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

ในอนาคตเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์ทำงานแทนแพทย์บ้าง แต่ยังไงแพทย์ก็ยังต้องเป็นผู้กำกับ

ข้อดีและข้อเสียของ AI

ข้อดีข้อเสีย
สามารถเรียนรู้ได้อย่าง ไม่จำกัด ประมวลผลได้อย่างแม่นยำ และมีต้นทุนต่ำกว่าแพทย์ปัจจุบัน AI ยังไม่สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และเก็บเล็กผสมน้อยได้เท่ามนุษย์เลย


ตัวอย่างการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์

Related curriculum in learn-ai.in.th

AI304
ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการแพทย์

วิชา ประยุกต์ใช้ AI สำหรับแพทย์ (Health Tech and AI)

Online Resources

Artificial Intelligence in Medicine
ปัญญาประดิษฐ์กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
How AI Technologies Accelerate Progress in Medical Diagnosis
Skip to content