หน่วยงานสนับสนุน

Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์Artificial IntelligenceAI

เครื่องจักร (Machine) หรือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้มีความฉลาด และมีความสามารถในการเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถจดจำรูปแบบ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันมีการพัฒนา AI ให้สามารถทำงานแทนหรือสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ในงานหลายแขนง ทำให้งานมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดเวลามากขึ้น 

"มาเปิดโลกการเรียนรู้ และทำความรู้จักกับ AI ให้มากขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI กันเถอะ"

KNOW ME:
AI in everyday

แอปพลิเคชันและระบบที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีกลไกการทำงานของระบบ AI อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ เข้าใจกลไก วิธีคิด และ Basic AI Algorithm

LEARN ME:
Basic AI Programming, Algorithm and Game

พื้นที่สำหรับผู้สนใจพัฒนาระบบ AI สำหรับสนับสนุนการทำงานประเภทต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้หลักการทำงานและเริ่มสร้างระบบ AI ระดับพื้นฐาน ผ่านเกม หรือ เครื่องมือ ข้อมูลตัวอย่าง พร้อมทั้ง library ที่มีอยู่

LIVE WITH ME:
Awareness

การนำเอาระบบ AI เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานประเภทต่างๆ รวมถึงนำเสนอ ข้อจำกัดของระบบ AI เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ของระบบ AI ในการสนับสนุนการทำงานแบบเดิมของมนุษย์ และเพื่อลดข้อจำกัดของงานที่เกินขีดความสามารถมนุษย์

Events

Location: KMUTT Library
Date: 8-10 February 2022
Location: KX Knowledge Xchange
Date: 5 May 2022
Location: Kajonkietsuksa School (Phuket)
Date: 27 May 2022
Location: สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. (บางขุนเทียน)
Date: 6 June 2022
Location: โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา)
Date: 5 Septembet 2023
Location: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
Date: 9-10 September 2023
What is AI?

Skip to content